ACT (Acceptance & Commitment Therapy) coaching

ACT betekent Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Het is de jongste vorm van gedragstherapie die leert om op een flexibele manier om te gaan met moeilijke dingen (Acceptance), waardoor men betrokken kan zijn bij dingen die men écht belangrijk vindt (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden:
-Ruimte maken voor vervelende ervaringen: Acceptatie.
-Afstand nemen van je gedachten.
-Het Zelf(beeld), met ruimte voor Zelfcompassie.
-Aandacht voor het Hier en Nu: Mindfulness.
-Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.
-Toegewijd handelen: investeren in wat van belang is.

Het doel van ACT is het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Er wordt veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen, en het is ervaringsgericht leren.

Voor wie al meer met mindfulness heeft gedaan, zal uit bovenstaande kunnen lezen dat ACT heel veel gemeen heeft met mindfulness in brede zin.
Het gebruikt aspecten uit het boeddhisme en mindfulness sijpelt overal doorheen. Het praktisch gerichte zit in de korte oefeningen en -in mindere mate- kortere meditaties. ACT gebruikt bovengenoemde thema’s, zonder een vaste format. Het aantal sessies staat daarom niet vast. Het kan 5 maar ook 15 zijn.

Werkt ACT?
ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om hier baat bij te hebben.

Dus heb je al een mindfulness training gedaan (MBSR/CT -de ‘gewone’- of de Mindful Zelfcompassie training) en je wilt jezelf nog verder ontwikkelen, of je loopt echt tegen dingen aan in je leven, dan is dit een heel mooi traject.