Artsen, arts-assistenten, hulpverleners

arts-met-stress

De arts vindt zijn vak leuk, blijkt uit onderzoek. Daarnaast blijkt echter ook dat een hoge werkdruk wordt ervaren. 70% geeft namelijk aan wel eens last te hebben van signalen van overspannenheid (landelijk onderzoek naar langdurige stressfactoren bij huisartsen. Nieuwegein: Movir, november 2012, p. 30.) In deze beroepsgroep is het burnout-percentage zeer hoog.
Stress heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van het werk, zie ook het artikel in The New York Times.
Mindfulness vermindert stress en vergroot kwaliteit van werk en leven.
Onderzoeken wijzen uit dat met behulp van mindfulness met name stress, depressieve klachten, burnout en rumineren daalt. Empathie, zelfcompassie, tevredenheid over het leven en patiëntevaluaties daarentegen verbetert. Ook blijkt hieruit de behoefte van de arts aan interactie met anderen / ervaringen uitwisselen, uit het verwerken van de vaardigheden als aandacht, luisteren, eerlijkheid en aanwezigheid, en aan tijd om aan jezelf te werken.

Mindfulness leer je niet uit een boek, maar doe je op door ervaring.  Dat betekent oefenen. Aandachttraining gaat om het leren (h)erkennen van stress en het trainen van opmerkzaamheid en bewust zijn in stressvolle situaties zodat automatische gedrags- en handelingspatronen doorbroken worden en er een bewuste respons gegeven kan worden op de stressvolle situatie. Er worden theorie en oefeningen aangeboden die thuis en in het werk toegepast kunnen worden.
Het inzetten van zelf-compassie als onderdeel van mindfulness is een belangrijk middel om ‘ caregivers fatigue’  voor te zijn. Doordat een arts veel lijden tegenkomt, is vaak de automatische reactie zichzelf hiertegen te wapenen en een beschermingsveld om zich heen op te trekken. Deze bescherming zorgt echter binnen én buiten de werksfeer voor het afvlakken van emoties en vermindert het gevoel van welbevinden. Door te trainen hoe men toch compassievol kan werken zonder meegesleept te worden door alle leed om hen heen, kan men met meer tevredenheid en voldoening werken en kan de patiënt opener tegemoet worden getreden. Dat laatste leidt ook weer tot meer waardering van buiten.

Dit kan individueel of in een groep, verkort in een soort lightversie (6x 1,5 u) of 8 x 2.5 u. Data kunnen op maat worden gepland.